icon

NRK-serien GYM sesong 3: er spilt inn på idrettsskolen!

NRK-serien GYM -sesong 3

Det gledes – vi er location for årets sesong av serien GYM på NRK. Den har premiere

18.april, og vi markerer selvfølgelig med premierefest. Det er stor stas for Idrettskolen og

være location og «kulisser» for serien, der våre idrettsanlegg, samt ute- og inneområder

brukes. Det har også vært mange hyggelige gjester og ha på tunet, både på internatet og i

spisesalen.

Vi har opplevd et godt samarbeid med NRK, helt fra startfasen. Vi har hatt god dialog på all

planlegging, der det handla mye om logistikk. Innspillingsarenaer skulle gå paralelt med at

elevene skulle ha undervisning på tunet. Det ble flom i Numedalslågen, og våre store

uteområder krympa i takt med at elva kom innover og dekka de aktuelle områda….

Løsningsorienterte lærere og nrk-crew rigga om timeplaner i rekordfart, og det ble både bra

TV og undervisning

Kjøkkenet fikk utfordra seg på måltider og matretter som skulle tilfredsstille gjester og elever,

her var også timing og tilrettelegging en stor del av hverdagen

NRK-innspilling og skolestart var en spennende kombinasjon, og vi setter stor pris på

besøket. Vi takker for samarbeidet. -og hvem vet… kanskje vi ses igjen